JusC.gauc_ktory_zmenite_podla_nalady_

Panorama City sa stala absolútnou stavbou roka 2016