IMG_3345

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma