Servisné služby

S vedomím kvality ponúkaného sortimentu Vám garantujeme:

  • Pri kancelárskych interiéroch – pravidelné polročné servisné prehliadky zamerané na kontrolu najviac zaťažovaných súčastí.

Servis

  • V prípade reklamácie návšteva technika najneskôr do 72 hodín po nahlásení závady.
  • V prípade potreby možnosť predĺženia záruky dodaných produktov.

Doplnkové služby

Pozáručný servis a kontrola nábytku na základe požiadaviek klienta resp. jeho potrieb, napríklad stiahnutie poťahu sedačky a jeho vyčistenie a montáž čistého poťahu, doobjednanie súčastí nábytku, príp. oprava.

Dodávky in time – v prípade požiadavky garantujeme trvalú skladovú zásobu vybavenia niekoľkých pracovných miest vrátane sedacieho nábytku ako okamžité riešenie pre neočakávané požiadavky na okamžité doplnenie nábytku.