Váš hotel či reštaurácia

Ponúkame kompletné služby v rámci návrhov a realizácií priestorov pre hotely, reštaurácie, bary, závodné jedálne a stravovacie zariadenia, školské zariadenia až po zariadenia pre domovy sociálnych služieb.

Či už je to hotelová izba, lobby, reštaurácia, kaviareň či welness, venujeme sa všetkým priestorom, kde sú potrebné interiérové prvky, ktoré zvládajú záťaž typickú pre verejné priestory.

  • Ponúkame kompletné služby v rámci návrhov a realizácií priestorov pre hotely, reštaurácie, bary, závodné jedálne a stravovacie zariadenia, školské zariadenia až po zariadenia pre domovy sociálnych služieb.
  • Či už je to hotelová izba, lobby, reštaurácia, kaviareň či welness, venujeme sa všetkým priestorom, kde sú potrebné interiérové prvky, ktoré zvládajú záťaž typickú pre verejné priestory.
  • Analýza potrieb klienta a jeho požiadaviek (analýzy fungovania spoločnosti, organizačnej a celkovej štruktúry klienta) pochopenie filozofie práce klienta, príprava základných konceptov.
  • Zistenie stavu a možností daného priestoru – pre nájdenie kompatibility s požiadavkami klienta – v prípade potreby návrh stavebných úprav.
  • Produktová a cenová optimalizácia – zistenie celkových nákladov, voľba triedy, typu a materiálu produktov.
Návrh interiéru - Ekoma
Návrh interiéru - Ekoma
  • Spracovanie projektovej dokumentácie – od spracovania priestorového plánu, po detailnú výkresovú dokumentáciu jednotlivých častí priestoru.
  • Projekty sťahovania – organizácie sťahovania vrátane jeho zaistenia v spolupráci so subdodávateľmi (napr. kombinácie starého vybavenia s novo nakupovanými prvkami).
  • Vzorovanie vybraného priestoru – napríklad hotelovej izby – v rámci významnejších interiérových dodávok, vo Vašich priestoroch alebo v priestoroch nášho showroomu. Samozrejmosťou je obhliadka našich výstavných priestorov, kde je možné vidieť prevažnú časť nosných produktov našej spoločnosti.
  • V prípade potreby pri významnejších zákazkách alebo v prípade záujmu interiérových architektov je možnosť obhliadky priamo vo výrobných závodoch u našich dodávateľov.
  • Doprava, inštalácia a prezentácia a prenechanie k testovaniu na primeranú dobu. Následne na základe pripomienok užívateľa úpravy podľa jeho želaní.
Návrh interiéru - Ekoma

Pozrite si aj naše realizácie.

Hotelové a reštauračné interiéry