Zariadenie izieb v spolupráci s Akad. arch. Danou Mušecovou