Ľ.T. spoločnosť Ingsteel Bratislava

„Naša spoločnosť veľmi dlho /niekoľko rokov/ spolupracuje s firmou Ekoma design. Spolupráca s nimi je veľmi dobrá, preto chceme aj naďalej pokračovať v našej spolupráci. Spokojní sme hlavne preto, že termín dodávky ako aj odsúhlasená cenová ponuka je vždy dodržaná.“