Stavebno - technické výkresy

V rámci náročnejších rekonštrukcií priestorov je niekedy potrebné zasahovať aj do špinavých prác, ktoré sú náročné na presnosť a čas. Preto Vám vieme zabezpečiť aj podrobné stavebno-technické výkresy, ktoré tieto práce urýchlia a zabezpečia aby Váš interiér mohol byť dotiahnutý do dokonalosti aj v tomto ohľade.

cena podľa rozsahu

Výkres zdravotechniky voda a kúrenie

Výkres zdravotechniky voda a kúrenie

Výkres elektroinštalácií

Výkres elektroinštalácií

Výkres stropov a podhľadov

Výkres stropov a podhľadov
Výkres stropov a podhľadov

Výkres osvetlenia

Výkres osvetlenia

Výkres stavebný

Výkres stavebný