Takeda

O udržateľnosti zdrojov v Ekoma design

Ovplyvňuje environmentálna kríza aj produktový dizajn? Určite áno. Kedysi sa tejto téme venovalo pár výrobcov, dnes sú to takmer všetci. Naša spoločnosť si veľmi dlho vyberá výrobcov, ktorí vyrábajú s ohľadom na životné prostredie. Je to pre nás dôležité z hľadiska našej firemnej filozofie a aj preto, lebo zahraničné spoločnosti kladú na túto tému dôraz pri požiadavkách na produkty. Spoločnosť sa dostala do bodu, kedy je nevyhnutné prehodnocovať predstavy o svojom rozvoji v súvislosti s environmentálnymi problémami, ktoré spoločnosť spôsobuje. Dôležité je už väčšie povedomie aj spotrebiteľov a tlak na výrobné procesy, aby boli splnené aj vysoké štandardy, ale zároveň aj environmentálne vlastnosti jednotlivých výrobkov. Prispela k tomu aj legislatíva v oblasti životného prostredia.

Ako sa mení trh v súvislosti s touto témou? Bolo by odvážne tvrdiť, že ľudia si kúpia radšej drahší a kvalitnejší produkt s prihliadnutím na tému EKO udržateľnosti, ale povedzme, že sa to lepší. Výsledný produkt totiž odzrkadľuje splnené environmentálne požiadavky, ktoré majú dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu výrobku. Týka sa to už počiatočného výberu surovín na spracovanie materiálov a látok s ohľadom na životné prostredie, ale aj celkovou výrobou, balením, dopravou, distribúciou, inštaláciou a v neposlednom rade aj likvidáciou starých produktov. Niektoré spoločnosti ponúkajú pri výmene tovarov, ako napríklad stoličky službu „odkup starých modelov“ na recykláciu a ďalšie spracovanie pre nové produkty. Prípadne, je navrhovaný „repas – vynovenie produktu“ – výmenou jednotlivých časti náhradnými dielami alebo jednoduchou aktualizovateľnosťou a opraviteľnosťou produktov. Cieľom je znížiť alebo úplne eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Má ekologický dizajn silu zmeniť myslenie svojich užívateľov? Určite áno. Každý môžeme prispieť. V skutočnosti sa ekologické produkty môžu zdať ako niečo extra oproti bežnému produktu. Áno sú, hlavne v tom, že berú ohľad na životné prostredie, no ich úžitkové vlastnosti sú ako všetky ostatné. Je aj na konečnom spotrebiteľovi, či si chce uvedomiť, že nábytok vyrobený v súlade s týmito princípmi vydrží dlho a je kvalitný. Kedysi to nezaujímalo takmer nikoho, dnes je táto téma oveľa viac vnímaná ľuďmi, tak snáď sa to zmení a všetci budeme prihliadať na túto dôležitú tému.