Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy - Ekoma

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy

Workshop so študentmi STU Bratislava na tému Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy (Today´s workspace – culture, acitivities, trends).

 

 

 

SHOWROOM EKOMA DESIGN, NEW LIVING CENTER, ROŽŇAVSKÁ 5303/4

20 študentov (FA STU, Ústav interiéru a výstavníctva).

Pedagógovia: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.,  doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD., Ing. Dušan Kočlík, ArtD., FA STU, Ústav interiéru a výstavníctva.

Lektori: Claudia Michalke (HAWORTH), Raluca Oberthaler (HAWORTH, Anton Kalesnikau  (HAWORTH)

 

Program workshopu

13.03.2019 / 10:00-17:00

Prezentácia na tému:  Kultúra/aktivity/trendy súčasného pracoviska

História a súčasnosť f. HAWORTH, filozofia firmy, možnosti a potenciál produktového portfólia, zónovanie pracoviska, trendy v administratívnom interiéri, ukážky modelových riešení pracovísk.

Ukážka a charakteristika reálnych prvkov zariadenia z ponuky f. HAWORTH, vystavených v priestoroch showroomu EKOMA DESIGN.

Claudia Michalke (HAWORTH), Raluca Oberthaler (HAWORTH) . anglický jazyk

 

Zadanie úlohy workshopu

Ideová štúdia vzorového podlažia kancelárskej budovy v zmysle prezentovanej firemnej kultúry a súčasných trendov.  Anton Kalesnikau  (HAWORTH) . anglický jazyk.

7 skupín študentov (2-4 členné) pracuje na zadaniach za aktívnej účasti zástupcov f. HAWORTH a pedagógov FASTU.

14.03.2019 / 09:00-14:00
Prezentácia virtuálnej reality ako nástroja pre profesionálnu prezentáciu architektonických návrhov.

Anton Kalesnikau  (HAWORTH) . anglický jazyk.

Skupiny študentov finalizujú svoje návrhy a pripravujú si svoje prezentácie.

Prezentácia návrhov. Skupiny študentov prezentujú svoje návrhy pred hodnotiacou komisiou, zloženou so zástupcov zúčastnených partnerov (HAWORTH, EKOMA DESIGN, FA STU) . anglický jazyk.

Vyhodnotenie výsledkov a následné vyhlásenie výsledkov

 

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma

Hodnotiace kritériá
Pochopenie filozofie f. HAWORTH, zrozumiteľnosť návrhu, kvalita  grafického výstupu, verbálne obhájenie navrhovaného konceptu.

Cena pre víťaza
2-dňový výlet s ubytovaním v Budapešti.

Exkurzia v showroome HAWORTH (Design department, Budapešť), prehliadka Budapešti.

Ponuka eventuálnej spolupráce s firmou HAWORTH.

Víťazný tím:
Mária Oravcová, Lenka Kerekrétiová, Monika Vörösová, Veronika Šaradinová

 

 

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma

 

Pozrite si aj naše realizácie.

Byty a rodinné domy