IMG_3326

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma