IMG_3327

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma