IMG_3349

Workshop: Súčasné pracovisko – kultúra, aktivity, trendy Ekoma