ekologický dizajn

Mýty o ekologickom dizajne

Ekologický a trvalo udržateľný dizajn sú dva pojmy, ktoré sú v 21. storočí pomerne populárne. Mnoho ľudí týmito pojmami riadi svoj životný štýl. Existuje však mnoho výrokov o ekologickom dizajne, ktoré nie sú pravdivé, a sú mýtami.

  1. Ekologický dizajn je príliš drahý. Tento výrok sa často používa v podstate ako výhovorka. Skutočnosť je však taká, že v súčasnosti je mnoho ekologických technológií lacnejších ako ich tradičné verzie. Ako príklad si dáme solárne panely, ktoré do budúcnosti predstavujú značné úspory.
  2. Ekologický dizajn nie je estetický. Tento mýtus vychádza hlavne z predstavy, že ekologické alternatívy sú čisto prírodné, často neopracované materiály. Skutočnosť je taká, že mnoho dizajnov je na nerozoznanie od ich neekologického variantu a v mnohých prípadoch dokonca krajší.
  3. „Zaujímam sa o životné prostredie a to znamená, že som ekologický.“ Životné prostredie je len jedným pilierom udržateľného a ekologického dizajnu. Nezabúdajte aj na ostatné prvky ekologického životného štýlu.
  4. Iba tie najnovšie výrobky sú ekologické. Mnoho ľudí si myslí, že ekologické produkty sú tie najnovšie, ktoré prichádzajú na trh. To však nie je pravda. Ekologický dizajn sa dá aplikovať aj na už existujúce výrobky. Koncept „eko-redizajnu“ sa zaoberá prepracovaním existujúcich výrobkov tak, aby boli viac ekologické.
  5. Ekologický dizajn je len o recyklácii. Ekologický dizajn sa nezaoberá len recyklovaním a separovaním odpadu. Je to len jeho súčasť. Ekologický dizajn zahŕňa aj mnohé ďalšie aspekty, ako napríklad minimalizáciu odpadu, používanie obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie emisií CO2 a podobne.
  6. Ekologický dizajn má minimálny dopad na zlepšenie životného prostredia. Mnoho ľudí si myslí, že ekologický dizajn má len minimálny dopad na životné prostredie. V skutočnosti môže mať ekologický dizajn vplyv na výrazné zlepšenie životného prostredia a môže mať takisto vplyv na celú spoločnosť či odvetvie v priemysle.

Je dôležité uvedomiť si, že ekologický dizajn je dôležitou súčasťou udržateľného rozvoja a môže mať výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo. Preto je dôležité búrať mýty o ekologickom dizajne a zvyšovať informovanosť o tejto téme.

 

Pozrite si aj naše realizácie.

Byty a rodinné domy