interiérový dizajn

Udržateľnosť v interiérovom dizajne

Udržateľný interiér sa týka našich súčasných potrieb bez ohrozenia budúcich generácií. Je to dizajn, ktorý znižuje negatívne vplyvy na životné prostredie a súčasne zvyšuje kvalitu života ľudí. My v Ekoma máme radi hodnoty udržateľného interiérového dizajnu.

Aký má udržateľnosť v interiérovom dizajne význam?

Udržateľnosť je nesmierne dôležitá, pretože bez nej je nemožné zachovať kvalitu života a ekosystémov na Zemi. Dizajn interiéru, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, je zhotovený zo „zelených“ materiálov, ktoré dokážu zvýšiť energetickú účinnosť.

Ako vieme, že je niečo udržateľné?

Pri nákupe výrobkov uprednostnite spoločnosti, ktoré zdieľajú ekologické a environmentálne hodnoty. V dnešnej dobe je to však ťažko rozlíšiteľné.

Je dôležité zamerať sa na konkrétne tvrdenia spoločnosti o danom výrobku. Pokiaľ spoločnosť tvrdí o výrobku, že je „ekologický“ alebo „netoxický“, nemusí to byť pravda. Toto tvrdenie sa dá jednoducho overiť prečítaním jeho zloženia, ktoré nájdete priamo na jeho obale alebo na internete.

Nezamieňajte si pojmy ekologický a udržateľný dizajn. Obidva pojmy sa sústreďujú na ochranu životného prostredia. Ekologický dizajn sa však zameriava na prítomnosť, nie na budúcnosť, pretože sa sústreďuje len na krátkodobé vplyvy.

Ako dosahujeme udržateľný dizajn?

Zníženie celkovej veľkosti, hmotnosti a počtu materiálov zahrnutých v dizajne je jednoduchý spôsob, ako znížiť vplyv na životné prostredie. Viacero použitých materiálov má vo všeobecnosti väčší vplyv na životné prostredie.

Udržateľný dizajn zahŕňa prvky s energeticky funkčnými materiálmi, ako napríklad recyklované materiály, ako je drevo, až po netoxické materiály ako organická bavlna.

4 piliere udržateľnosti v interiérovom dizajne

Udržateľnosť sa vzťahuje na 4 oblasti, a to ľudskú, sociálnu, hospodársku a environmentálnu.

Ľudská udržateľnosť sa zameriava na rozvoj zručností a na podporu blahobytu celej spoločnosti.

Cieľom sociálnej udržateľnosti je zachovanie zdrojov pre budúce generácie a cieľom hospodárskej udržateľnosti je zlepšovať životnú úroveň.

Environmentálna udržateľnosť sa zameriava na blahobyt ľudí prostredníctvom ochrany prírodných zdrojov.

My v Ekome dbáme na udržateľnosť a radi pracujeme na dizajnoch, ktoré sú aspoň sčasti udržateľné. Nábytok na mieru, ktorý je kvalitný a funkčný, je jeden zo spôsobov. Naši dodávatelia už pri výrobnom procese zohľadňujú ekológiu a sme veľmi radi, keď naši klienti súhlasia a my môžeme dať návrhu interiéru udržateľný zmysel.

 

Pozrite si aj naše realizácie.

Byty a rodinné domy